Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

Editura de Imprimate "Statistica"

  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” este succesorul Filialei din Moldova a Asociaţiei Unionale Redacţional-Poligrafică „Soiuzblancoizdat”.

    Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 23.10.91 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de subordonare unională, amplasate pe teritoriul republicii, în jurisdicţia Republicii Moldova” în anul 1992, Editura de Imprimate „Statistica” a trecut în jurisdicţia Republicii Moldova în subordinea Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova.

   Actualmente, Editura este în subordinea Agenției Proprietății Publice şi îşi desfăşoară activitatea în baza statutului aprobat prin ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova nr. 41 din 22 septembrie 1992.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii reprezintă:

  • editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi a altor publicaţii;
  • editarea  culegerilor statistice, formularelor  pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare, registre ;
  • formulare tipizate pentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici;
  • formulare specializate pentru instituţiile medicale;
  • îndeplineşte comenzi individuale ale agenţilor economici şi persoanelor fizice;
  • efectuează alte activităţi editoriale.

    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 407-II din 23 decembrie 1997” Editura Statistica tipăreşte centralizat formularele tipizate de documente primare cu regim special. Totodată principala sarcină a Î.S.Editura de Imprimate "Statistica" constituie înregistrarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea formularelor persoanelor fizice şi juridice direct sau prin intermediul filialelor teritoriale.
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA"

(desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.223 din 12.12.2018)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA"

(desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.223 din 12.12.2018)

Funcția

în cadrul Consiliului

Nume, prenume

Funcția la locul de muncă de bază

E-mail

Președintele Consiliului

Grosu Lucia

șef  Secție relații funciar , Direcția administrarea bunurilor  imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice

lucia.grosu@app.gov.md

Membru al Consiliului

Otgon Alexandru

șef  al Direcției management instituțional, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

alexandru.otgon@midr.gov.md

Membru al Consiliului

Bondarenco MARIA

consultant principal în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

maria.bondarenco@app.gov.md

Membru al Consiliului

Blănuță Victoria

șef Secția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Economiei

victoria.balanuta@me.gov.md

Membru al Consiliului

Ina Darii

șef Secție metodologie din cadrul Trezorerie de Stat Ministerul Finanțelor

ina.darii@mf.gov.md

 

RAPORTUL AUDITORULUI  independent 01.01.2023 - 31.12.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Planul de achiziții publice  2 Î.S. Editura Statistica 2024

Devizul de venituri si cheltueli 2024

Plan de afaceri a.2024

Planul de achizitie publice Î.S. Editura Statistica 2024

Planul de achiziții publice Î.S. Editura Statistica 2023

Raport auditorului independent a.2022

Plan de afaceri a.2023

ORGANIGRAMA Înterprinderii de Stat Editura de Imprimate “STATISTICA” 02.01.2023

Regulament privind activitatea Grupului de Lucru pentru achizitionarea bunurilor 10.11.2022

Regulament Consiliului de Administratie I.S. Editura de Imprimate STATISTICA 24.02.2022

Statutul I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament intern I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Organigrama I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament privind Achizitii Publice I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Bunuri imobile

Cod de Conduita IS Editura Statistica 2019

Regulament  privind informatii cu caracter personal 2019

Plan de integritate  IS Editura Statistica

Planul de achiziții publice Î.S. Editura Statistica 2020

Registru de evidenţă a cadourilor Î.S. Editura Statistica

Registrul riscurilor de corupție Î.S Editura Statistica

Plan de afaceri a.2020

REGULAMENT privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilo ilegale în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la evidența cazurilor de influență necorenspunzătoare în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT privind premiere și acordare a adausurilor, sporurilor și ajutorului material salariaților din cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

RAPORTUL AUDITORULUI an. 2023

 

Noutati

19
martie
2024

ANUNȚ DE ANGAJARE!!!

SERVICII JURIDICE

10
ianuarie
2024

Denumirea entității:  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA”

10
octombrie
2023

Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului ex