Limbi

В корзине пусто.

Rechiz. bancare :

Î.S. Editura de Imprimate "Statistica",

Cod fiscal: 1002600033003 TVA: 0200127

mun.Chişinău, str.Bucureşti 34,

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Sucursala"TIGHINA"

Chisinau, C/B:AGRNMD2X864, 

C/D: MD41AG000000225174801132

Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34

        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

 

 

Consultant on-line

You are here

ANUNȚ ANGAJARE !!!

miercuri, ianuarie 10, 2024 - 18:30

Denumirea entității:  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA”

Sediul entității: mun.Chișinău, str.București, 34

Subdiviziunea: Serviciul Producere și Vînzări

Funcția: specialist principal

 

 

 

 

 

Sarcinile funcţiei:

 • Deservirea Agenţilor economici la gheșeul unic.
 • Executarea şi transmiterea contului spre plată.
 • Răspuns la scrisori.
 • Eliberarea facturii fiscale cu verificarea numerotaţiei din ea.
 • Transmiterea producţiei prin raioane.
 • Pregătirea formularelor pentru tipar.
 • Tipărirea și împachetarea formularelor .
 • Să pregătească tot felul de tiparituri și suporturi de imprimat conform pașaportului comenzilor.
 • Să contribuie la implementarea planului de marketing stabilit la nivelul întregii întreprinderi.
 • Să realizeaze studii şi elaboreaze propuneri privind lansarea de noi produse / servicii, stoparea vânzării anumitor produse / servicii sau dezvoltarea unor noi linii de afaceri.
 • Să asigure realizarea strategiilor pe termen scurt si lung pentru marketing ale întreprinderii în limitele respectarii temeiului legal.
 • Să contribuie la realizarea campaniilor de promovare a noilor produse / servicii lansate.

Calificări profesionale:
Studii: diploma sau documentul despre studii, ce ar confirma calificarea profesională;

Cunoștințe:
– De operare a calculatorului (Word; Excel, internet);

– Limba de stat (nivel avansat);

– Cunoaştere programului 1C.

Atitudini/comportamente:
-Responsabilitate, seriozitate, onestitate, tendinţă spre dezvoltare personală continuă;
– Capacitate dezvoltată de comunicare, lucru în echipă;
Responsabilități:
– Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de întreprindere;
– Respectarea disciplinei de muncă;
– Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fișa postului și a indicațiilor conducătorului ierarhic superior;
– Respectarea modului stabilit de păstrare şi utilizare a bunurilor materiale sau de altă natură, aflate în gestiune;
– Păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiei;
–  Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

CV-ul se va transmite la adresa poștală:
office@editurastatistica.md
contabilsef@editurastatistica.md
Tel. contact: (022) 27 45 47, (022) 27 41 34, 062101201, 069765543