Limbi

В корзине пусто.

Rechiz. bancare :

Î.S. Editura de Imprimate "Statistica",

Cod fiscal: 1002600033003 TVA: 0200127

mun.Chişinău, str.Bucureşti 34,

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Sucursala"TIGHINA"

Chisinau, C/B:AGRNMD2X864, 

C/D: MD41AG000000225174801132

Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34

        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

 

 

Consultant on-line

You are here

Издательство «Статистика»

   Государственное предприятие Издательство "Статистика" является правопреемником Молдавского Филиала Ассоциации Редакционно-Полиграфического Союза «СоюзБланкИздат».

    В соответствии с Постановлением Правительства №. 588 от 23.10.91 "Об утверждении Положения о порядке перехода в Юрисдикцию Молдова предприятий  учреждений и организаций союзного подчинения, расположенных на территории Республики Молдова". В 1992 году Издательство «Статистика» перешло под юрисдикцию Республики Молдова в подчинение Государственного Департамента Статистики Республики Молдова.

    В настоящее время, Издательство «Статистика» находится в подчинении Национального Бюро Статистики Республики Молдова и действует на основании устава утвержденного приказом Департамента Статистики Республики Молдова № 41 от 22 сентября 1992 года.
Основными видами деятельности предприятия являются:

  • Издание книг, брошюр, блокнотов и других изданий;
  • Публикация статистических сборников, форм статистической и финансовой отчетности, регистров;
  • Издание стандартных форм первичного учета для экономических агентов;
  • Издание специализированных форм для медицинских учреждений;
  • Выполнение индивидуальных заказов для предприятий и физических лиц;
  • Выполнение других видов издательской деятельности.

   В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова  № 294 от 17 марта 1998 года «О выполнении Указа Президента РМ № 407-II от 23 декабря 1997 года» Издательству «Статистика» поручен централизованный выпуск типовых форм первичных документов строгой отчетности. Кроме того, задачи Издательства включают: регистрацию и учет форм, их хранение и выдача физическим и юридическим лицам непосредственно или через территориальные филиалы предприятия.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA"

(desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.223 din 12.12.2018)

Funcția

în cadrul Consiliului

Nume, prenume

Funcția la locul de muncă de bază

E-mail

Președintele Consiliului

RUSSU Marcela

şef adjunct Direcţia evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice

marcela.russu@app.gov.md

Membru al Consiliului

GROSU Lucia​

șef al Secției regionale proprietate publică sud, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice

lucia.grosu@app.gov.md

Membru al Consiliului

BONDARENCO Maria

consultant principal în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

maria.bondarenco@app.gov.md

Membru al Consiliului

OTGON Alexandru

șef Direcție management instituțional, Ministerului Economiei și Infrastructurii

alexandru.otgon@mei.gov.md

Membru al Consiliului

BALAN Andrei

șef Direcție contencios și controlul legalității, Ministerul Finanțelor

andrei.balan@mf.gov.md

Devizul de venituri si cheltueli 2024

Plan de afaceri a.2024

Planul de achizitie publice Î.S. Editura Statistica 2024

Planul de achiziții publice Î.S. Editura Statistica 2023

Raport auditorului independent a.2022

Plan de afaceri a.2023

ORGANIGRAMA Înterprinderii de Stat Editura de Imprimate “STATISTICA” 02.01.2023

Regulament privind activitatea Grupului de Lucru pentru achizitionarea bunurilor 10.11.2022

Regulament Consiliului de Administratie I.S. Editura de Imprimate STATISTICA 24.02.2022

Statutul I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament intern I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Organigrama I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament privind Achizitii Publice I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Bunuri imobile

Cod de Conduita IS Editura Statistica 2019

Regulament  privind informatii cu caracter personal 2019

Plan de integritate  IS Editura Statistica

Planul de achiziții publice Î.S. Editura Statistica 2020

Registru de evidenţă a cadourilor Î.S. Editura Statistica

Registrul riscurilor de corupție Î.S Editura Statistica

Plan de afaceri a.2020

REGULAMENT privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilo ilegale în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la evidența cazurilor de influență necorenspunzătoare în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT privind premiere și acordare a adausurilor, sporurilor și ajutorului material salariaților din cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

 

Noutati

19
martie
2024

ANUNȚ DE ANGAJARE!!!

SERVICII JURIDICE

10
ianuarie
2024

Denumirea entității:  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA”

10
octombrie
2023

Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului ex